คู่มือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ 114

 

เอกสารนี้จะเป็นการแนะนำการเข้าสู่การเป็นสมาชิกชมรมอย่างถูกต้องเพื่อใช้แก้ไขงานซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ตาม

วาระการประชุมของการบริหารงานของชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ 114 และเป็นการชี้ ชวนให้สมาชิกและผู้สนใจข้อมูล

ก่อนการตัดสินในในหารเข้าสู่การเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์

ชื่อเวป www.ps-thai.com เป็นเวปที่ใช้เรียนรู้วิชาการต่างๆ

ชื่อเวป www.ps-thai.org   เป็นเวปบอร์ดใช้ถามปัญหาซ่อม และดาวน์โหลดวงจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        รูปแสดงหน้าโปรแกรมภายในคู่มือการสมัครสมาชิกชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ 114

อัตราการสมัครสมาชิกชมรม

                1 .สมาชิกชมรมแบบ 1 ปี ราคา 150 บาท

                2. สมาชิกชมรมแบบ 2 ปี ราคา 250 บาท

                3. สมาชิกชมรมแบบ 5 ปี  ราคา 500 บาท

*สิ่งที่จะได้รับทันทีที่เป็นสิ่งของเมื่อสมัครชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114

 1. ได้รับเอกสารชี้ชวนการเป็นสมาชิก  1 ชุด
 2. ได้รับแผ่นCAI การใช้งานบนเวปไซต์ อย่างถูกต้องและมีบัตร รหัสสมาชิก ภายในกล่อง เรียบร้อย
 3. เมื่อได้รับของแล้ว โทรมายืนยันรหัสสมาชิกภายในกล่องเข้าสู่เวปไซต์ได้ทันที (โทรยืนยันที่เบอร์ 081-5633470)

 

 

            ชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114

ความรู้สึกที่เรามีความรักและชอบอิเล็กทรอนิกส์ในสายอาชีพสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจคือการเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

วันนี้เราอยากมีอาชีพที่มั่นคงและมีที่พึ่งด้านทักษะและวิชาการ วันนี้จึ่งเป็นที่มาของ ชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114

 ที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อนช่างให้มากที่สุดและเป็นแรงสนับสนุนด้านทักษะและวิชาการและข้อมูลด้านงานซ่อมให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114

 1. ส่งเสริมความสามัคคีของมวลสมาชิกชมรม
 2. ส่งเสริมความเจริญและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมวลสมาชิกของชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้าน
 3. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือระหว่างมวลสมาชิกในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

และความรู้ทางวิชาชีพงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา
 2. ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน.ในด้านเทคนิคงานซ่อม
 3. เป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ของมวลสมาชิกชมรม
 4. อุดหนุนและให้สมาชิกมาใช้เครื่องมือต่างๆของทางชมรมได้
 5. ให้ความร่วมมือกับสมาคม องค์กร หรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านสังคม

การศึกษา และวัฒนธรรม

อัตราการสมัครสมาชิก

1.       อัตราค่าสมาชิกแบบ   1 ปี ราคา 150-

2.       อัตราการสมัคร แบบ 2 ปี  ราคา  250-

3.       อัตตราการสมัคร แบบ 5 ปี ราคา 500-

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครสมาชิก

1.       เอกสารการเข้าเป็นสมาชิกชมรมชุด

2.       ชุด โปรแกรมCAI และรหัสบัตรสมาชิกภายในกล่อง พร้อมแนะนำการใช้คอมฯ เข้าสู่

 เวปไซต์เพื่อดาวน์โหลดวงจรและการถามปัญหาซ่อม               

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรมที่จะได้รับ

1.       สามารถโทรปรึกษางานซ่อมได้ ในวันจันทร์-ศุกร์ ที่เบอร์ 02-8135451  01-5633470 โปรดแจ้งรหัสสมาชิก

ทุกครั้ง(ควรดูเบอร์ไอซีในเครื่องมาด้วย)เวลา 9.30น-18.00 น

2.       สมาชิกจะได้รหัสจากการโทรลงทะเบียน กับอาจารย์ปรีชา จันทวงศ์ เพื่อรับรหัสเข้าดาวน์โหลดวงจร

3.       ท่านสามารถสั่งซื้อ VCDและสื่อ CAI ของแต่ละชุดที่ทาง PS ออกมา โดยมีส่านลด 20%

 ทุกรายการ(ยกเว้นสื่อเรียนจัดทำพิเศษ)

4.       สมาชิกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรม ฟรี ทุก 1 ปีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ (เสียเฉพาะค่าตำราเท่านั้น)

5.       สมาชิกจะได้สิทธิ์ในการสั่งซื้อเครื่องมือต่างๆในการซ่อมก่อนใคร(ม่มีส่วนลดพิเศษ)

6.       ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือของทาง PS อิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนลดสมาชิก 10 %

กฎทั่วไปของเว็บบอร์ดwww.ps-thai.org

เมื่อสมาชิกได้โอนเงินเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว จะต้องโทรมายืนยันและรับรหัสสมาชิกทันที เพื่อใช้เข้าสู่ในเวปไซต์

 www.ps-thai.com, www.ps-thai.org

(หมายเหตุ เลขในบัตรสมาชิก จะไม่เกี่ยวกับรหัสเข้าสู่เวปไซต์แต่จะเป็นการอ้างอิงที่อยู่ของสมาชิกเท่านั้น)

 

 

 

 

 


หน้าเวป www.ps-thai.com              

 

 

 

 

 

 

 


หน้าเวป www.ps-thai.org

 

 

 

 

ความเป็นมาและข้อเสนอแนะ
1.1 สมาชิกยินยอมที่จะได้รับคำแนะนำโดยข้อบังคับเหล่านี้
1.2 การเข้ารหัสสมาชิกจะต้องใช้ รหัส (ยูสเซอร์เนม),(PASSWORD)ที่โทรลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
1.3 สมาชิกที่เป็นบุคลพิการ,คณะครูทุกสถาบันการสอนโรงเรียนต่างๆ(ตามเอกสารหัวข้อการพิจารณาบุคลพิเศษ)

 ทางชมรมจะให้พิจารณาเป็นสมาชิกตลอดไม่ต้องต่ออายุ
1.4 หากคุณพบเห็นการละเมิดกฎหรือจุดประกายให้คุณฟอรั่มนี้สมาชิกอื่น ๆ ไม่ไปในเหตุการณ์ของผู้กระทำผิดโปรดแจ้ง

ให้ผู้ดูแลในช่อง PM
1.5 ในกรณีที่โพสต์ซ้ำทางเวปจะให้ลบรายการที่ซ้ำกัน

1.6 สมาชิกเก่าที่หมดอายุจะตั้งคำถามไม่ได้โปรดติดต่อ 081-5633470 เวลา 9.30-  18.00น จันทร์-ศุกร์เท่านั้น

2.การกำหนดชื่อผู้ใช้ (,"username") และข้อมูลส่วนตัว

2.1 การตั้งชื่อทางชมรมจะสงวนให้เป็นภาษาไทย (ตามหลักเกณฑ์และสามัญสำนึก)ทางชมรม

ลงชื่อในระบบให้สมาชิกทุกคน
2.2 ห้ามเขียนในห้องลายเซนต์ที่เป็นลักษณะ : ภาษาหยาบ, ไม่สุภาพและหยาบคาย (ภาษาใดก็ได้)

ที่อยู่เว็บไซต์, ที่อยู่ E - mail และอื่น ๆ
2.3 การกำหนดชื่อทางเวปจะดำเนินการเป็นภาษาไทยโดยจะตกลงกับสมาชิกก่อนลงทะเบียน

2.4    อย่าใช้ลิงก์ผู้สนับสนุนประจำตัวและการโฆษณาที่ซ่อนไว้ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและ

การละเมิดกฎหมายสื่อลามกและข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
2.5 ข้อความลงนามควรจะไม่เกิน 3 บรรทัดของข้อความ ห้ามใช้ :

ใช้ขนาดตัวอักษรลายเซ็นกว่ามาตรฐานการใช้ลายเซ็นของข้อความโฆษณา, โพสต์ลิงค์


ภาษาฟอรั่ม

3.1 ภาษาอย่างเป็นทางการของฟอรั่ม -- ในประเทศไทย แต่ในกรณีพิเศษถ้าคุณไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้,

คุณสามารถใช้ ภาษาอื่น ๆ เพื่อสร้างหัวข้อย่อยที่เหมาะสม การใช้ภาษาอื่น ๆ และภาษาที่ลงในลายเซ็นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

General กฎสำหรับการสร้างรูปแบบและข้อความ

4.1 ชื่อหัวข้อควรจะเป็นข้อมูลที่เป็นไปได้และปัญหาจริงและใส่ข้อมูลการซ่อมมาให้มากที่สุด
4.2 อย่ารีบเร่งในการตั้งคำถามควร ใช้เครื่องมือค้นหาด่วนดูก่อนและดูคู่มือ CAI ที่จัดให้โดยละเอียด
4.3 หากคุณพบเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาของคุณคุณจะไม่ได้ทันทีโพสต์ข้อความของสมาชิก

โอกาสเป็นได้สูงที่ปัญหาของคุณได้รับการกล่าวถึงและการแก้ไขปัญหาที่พบ ใช้"พิมพ์"และค้นหาคำหลักในนั้น

 โปรดอ่านกระทู้การใช้งานเวปไซต์จะใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ
4.4 ในการใช้หัวข้อ ค้นหาข้อมูล หัวข้อที่ยาวเกินไปหรือไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งโปรดติดต่อ

อท่านอาจไม่ใช่สมาชิก โปรดใช้ข้อความให้สั้นลง
4.5 ห้ามใช้ : ภาษาที่มีความแอบแฝงความโหด, ความหยาบ, หมิ่น, การใช้ภาษาสอดเสียด

, inciting ความขัดแย้งรวมทั้งการตอบสนองต่อการยั่ว, การประกาศชาตินิยมและคำสั่งอุทธรณ์

การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของประเทศ
4.6 ห้ามพูดนอกเรื่องและการละเมิดของเพื่อน
4.7 ห้ามทำการใจจงใจ การอภิปรายและการเผยแพร่และนักพัฒนาซอฟแวร์แฮ็คฮาร์ดแวร์

ในส่วนที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตบนเวปแห่งนี้

 

 

การใช้งานบัตรสมาชิก

5.1 เพื่อนสมาชิกชมรมจะได้บัตรสมาชิกชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114 ภายใน กล่อง แผ่น CAI ในตัวเมื่อสมัครชมรมฯ

ทันที่ที่สมัคร ยกเว้นทางไปรษณีย์ ต้องรอการส่ง(การส่งจะเป็นการลงทะเบียน)

5.2 บัตรสมาชิกชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์ จะมีเลขที่เอาไว้อ้างอิงเท่านั้นในการส่งเอกสาร แต่เข้ารหัสในเวปไซต์ไม่ได้

   รหัสที่ใช้เข้าสู่ระบบ จะต้องเป็น รหัส ที่ใช้ โทรยืนยัน ในการลงทะเบียน

5.3 หากสมัครแล้วยังไม่ได้กล่องคุ่มือสมาชิกภายใน 2 เดือนโปรดแจ้งที่ 081-5633470 หรือ 02-8135451หรือ

แจ้งทาง อีเมล์  preecha-2007@ps-thai.com


สถานะที่และกลุ่มผู้ใช้

6.1 ฟอรั่มรับรองสถานะขนาดดังต่อไปนี้
6.2 กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป
6.2.1 สามเณร
6.2.2 ผู้ใช้งาน,ผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุ
6.2.3 คณะครูอาจารย์,สถาบันต่างๆ
6.2.4.นักศึกษา,นักเรียน โรงเรียนพีเอสอิเล็กทรอนิกส์
6.2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง"ได้รับบัตรสมาชิก(ไม่หมดอายุ)"สถานะ (เช่น VIP)
6.2.6 ผู้บริหาร
ระบบการลงโทษ
7.1 การลงโทษจะต้องได้รับการแต่งตั้งตามคำขอของผู้ดูแล / ผู้บริหารการฝ่าฝืนฟอรั่มสิทธิในการลงโทษใด ๆ

ต้องได้ตามการอ้างอิงไปยังละเมิดเฉพาะของข้อในกฎฟอรั่มโปรดตรวจสอบว่าเพื่ออ่าน บทลงโทษ :
7.2.1 เตือนด้วยวาจา แจ้งให้ทราบทางวาจาจะสามารถออกสำหรับการละเมิดแรกหรือไม่สำคัญของกฎฟอรั่ม

(จะโทรติดต่อไปยังท่านสมาชิกชมรม)
7.2.2 คำเตือนท้ายข้อความ คำเตือนท้ายเรือชนิดนี้ยังมีคำเตือนด้วยวาจา มันถูกใช้ไปในกรณีที่มีการเตือนด้วยวาจาไม่ได้ผล

ในการติดต่อและอาจ ผลกระทบของความล้มเหลวในการป้องกันเราจะแก้ข้อความทันทีแล้วเตือนในกระทู้ให้ทราบ
7.2.3 การเตือน ชนิดของการลงโทษนี้การลงโทษที่รุนแรงทางชมรมจะทำการปรับระดับสมาชิกให้ต่ำลงเพื่อเป็นการลงโทษ

เป็นเวลา 5 วัน/ขึ้นอยู่กับผู้ดูแล

7.2.3 หากการลงโทษแล้วไม่เป็นผลจะดำเนินตามกฎระเบียบของชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114 ตามหัวข้อที่ (15) อย่างเด็ดขาด


การทำงานกับไฟล์แนบ

8.1 ในการดาวน์โหลดอนุญาตชนิดไฟล์ :...... JPG, GIF, PNG, Zip, Rar,

8.2 อัพโหลดสูงสุด 2000Kb ขนาดไฟล์
8.3 ในการดาวน์โหลดไฟล์ท่านทำได้ไม่จำกัดในกรณีท่านเป็นสมาชิกบัตร VIP แล้ว

8.4 ให้ดูแผ่นคู่มือของสมาชิกระบบ CAI เพิ่มเติม

 

 

 


แก้ไขเพิ่มเติมกฎ Forum

9.1 Forum ขอสงวนไว้ใน www.ps-thai.org เมื่อเรามีเวลา เหมาะสมในบางเวลาที่เห็นสมควรใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 (เพิ่ม, แก้ไขหรือยกเลิก) ตำแหน่งเหล่านี้หรืออื่น ๆ ของกฎโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมรวมทั้งกฎระเบียบและยกเลิกอย่างครบถ้วน
9.2 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อโพสต์


ข้อเสนอแนะความคิดเห็น,, การแสดงความคิดเห็น

ทุกความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอรั่มจะถูกส่งไปยัง"ไซต์งาน"หรือถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนบุคคลโดยฟอรั่ม

 e - mail : preecha-2007@ps-thai.com หากภายใน 10 วันทำการคุณไม่ได้รับคำตอบแล้วกรุณาเขียนอีกครั้ง

: การปรับปรุงกฎระเบียบที่ 10/2/54

 

 

 

 

 

ใบสมัคร

ชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114

 

 

วันที่ยื่นสมัคร  วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ. .....................................

ชื่อ(นาย)(นาง)(นางสาว)...............................................................นามสกุล.............….................................................................. Name(Mr.)

(Mrs.)(Ms.)……………………………...............…..surname …………………………..…………….....................

เกิดวันที่....................เดือน.................................พ.ศ. ...........................

สำเร็จการศึกษา ระดับ......................................................................

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  o-oooo-ooooo -ooo

ที่อยู่(ส่งเอกสาร)ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...................................ถนน.......................................................

ตำบล...................................อำเภอ..................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...........................                            

   โทร..........................................................................E-mail address …………………………………………………………….

แนะนำตัวเอง

1.        เปิดร้านแล้วชื่อร้าน.....................................................................................................................จังหวัด................................

2.        จำนวนสาขาที่เปิด(ถ้ามี)........................................................................................................................................

พร้อมใบสมัครนี้ข้าพเจ้าขอชำระค่าสมัครสมาชิกชมรมเพื่อนเพื่อนอเล็กทรอนิกส์ 114

                [    ] สมัครสมาชิก แบบ 1 ปี ราคา 150 บาท(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)_รวมค่าจัดส่งของรวมเป็น 200-

                [    ] สมัครสมาชิก แบบ 2 ปี ราคา  250 บาท(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) _รวมค่าจัดส่งของรวม เป็น 300-

                [    ] สมัครสมาชิก แบบ 5 ปี  ราคา  500 บาท(ห้าร้อยบาถ้วน) _ไม่มีค่าจัดส่งรวมป็นยอดเงิน 500-

*** กรณีจัดส่งทั่วประเทศ เพิ่ม อีก  50 บาท***ยกเว้นแบบ 5 ปี ไม่ต้องเสีย***

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้เป็นสมาชิกของชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114แล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ

 อย่างเคร่งครัด และจะช่วยเหลือ ส่งเสริมความเจริญของชมรมฯ โดยความเต็มใจ

 

วิธีการชำระเงิน

1.  เงินสด ชำระได้ที่PSอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใบสมัคร หรือธนานัติ ส่งจ่ายตามที่อยู่ที่แนบ

2.  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พระโขนง เลขที่บัญชี 010-2-88032-3 ชื่อบัญชี “ปรีชา  จันทวงศ์  และ ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัคร(ทั้งทางไปรษณีย์และโทรสาร)ไปที่

Ø     PS อิเล็กทรอนิกส์ 18/43 หมู่ 5 พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบนสมุทรสาคร  74130  โทรสาร 02-8135452

Ø     หรือติดต่อสอบถาม อาจารย์ ปรีชา    จันทวงศ์     081-5633470-02-8135451

 

ลงชื่อ..............................................................................ผู้สมัคร

(......................................................................)

 

ลงชื่อ..............................................................................เหรัญญิก

(......................................................................)

การตั้งรหัสเข้าด้วยตนเอง

USERNAME……………………………………….

 

PASSWORD……………………………………….

 

รหัสเดิม(ถ้ามี)...........................................................................