PS-Thai ข่าวสารด่วน อ่านได้ที่นี่ ครับ !!!!! เริ่มจาก การปรับปรุงเพิ่มเติมโฉมใหม่ของเว็บไซต์ ให้เพื่อนช่างได้ ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านมากๆๆที่มีการเข้ามาใน เวป เรามากขึ้น ในปี 2551 นี้เราจะเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้นครับ g

 
Name:
Password:www PS-Thai.com

 
 
ซ่อม DVD โซเคน 8800 อาการโหลดถาดไม่ออก

เป็นข้อบกพร่องที่เจอบ่อยครับ บางครั้ง ก็ไฟหน้าจอกระพริบ หรือไม่ติดไปเฉยๆ ครับ


อาการที่เกิดขึ้นอยู่ที่ R502 ค่า 10 K ขาดครับ บางครั้งก็ยืดค่า..จะทำให้เกิดอาการนี้ครับหากเจอปัญหานี้ให้เอา R 10K ขนาด 5 วัตต์ มาใส่แทนนะครับไม่ควรเอาขนาดต่ำกว่านี้นะครับ.. เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก......
ตัวต้านทานทั้ง 2 ตัวนี้ ทำหน้าที่เป็นวงจรสนับเปอร์ ของวงจรภาคจ่ายไฟครับ คอยที่จะแก้ไขการยุบตัวของหม้อแปลงสวิทซ์ชิ่ง ขณะยุบตัวครับ ไม่ให้มีค่าสูงเกินไป เมื่อยืดค่าแล้วจึงมีผลทำให้ระบบภาคจ่ายไฟจ่ายกระแสได้น้อยครับ ผลที่ตามมาหน้าจอ เครื่องไฟกระพริบไม่ทำงานครับ..


 
พื้นที่นี้มีไว้สำหรับแลกลิงค์ครับ
© 2005 PS-Thai.com. All rights reserved.