PS-Thai ข่าวสารด่วน อ่านได้ที่นี่ ครับ !!!!! เริ่มจาก การปรับปรุงเพิ่มเติมโฉมใหม่ของเว็บไซต์ ให้เพื่อนช่างได้ ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านมากๆๆที่มีการเข้ามาใน เวป เรามากขึ้น ในปี 2551 นี้เราจะเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้นครับ g

 
Name:
Password:www PS-Thai.com

 
 
 
ดีวีดี DVD (Digital Versatile Disc)

ที่มาของระบบ ดีวีดี

เป็นผลพวงของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการสื่อข้อมูลภาพและเสียงที่ใช้เทคโนโลยีทางแสงเลเซอร์ หรือ OPTICAL DISC โดยมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเป็นสื่อเพื่อการบันเทิงเกี่ยวกับภาพและ เสียงซึ่งเราเรียกกันว่า DVD-VIDEO โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ DVD-VIDEOเพื่อใช้ความบันเทิงภายในครอบครัว กัน DVD-ROM ซึ่งอยู่ในรูปของมัลติมีเดีย (MULTI MEDIA) ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลซึ่งได้พัฒนาเป็น DVD-R และ DVD-RW ต่อมา จากความร่วมมือ และพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท ฟิลลิปส์ แห่งNaterland และบริษัท SONY ผลิตเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์

ภาพแสดงกล่องบรรจุDVDที่มีความแข็งแรงซึ่งปัจจุบันก็ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายสำหรับประเทศเราโซน 3
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนแผ่นเสียงและเทปซึ่งมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการไม่ว่า จะเป็นด้านคุณภาพของเสียงที่ไม่คงทนรวมทั้งอายุการใช้งานของเครื่องเล่น เริ่มผลิตและวางจำหน่าย ครั้งแรกปี 1980หลังจากนั้นอีก 2 ปี จึงพัฒนาเป็นเครื่องเล่นคอมแพคดิสก์ คุณภาพ ด้านเสียงมีพื้นฐานเท่ากับใช้ระบบ PCM 2 แชนแนล ( DIGITAL SOUND ) ในปี 1985 บริษัท SONY และ PHILIPS ได้เริ่มผลิตและวางจำหน่าย DC-ROM เป็นเทคโนโลยี่ใหม่ เป็นแผ่นซอฟต์แวร์ บันทึกข้อมูลดิจิตอล ภาพนิ่งต่างๆ กราฟฟิก อักษร เสียงในระบบดิจิตอลใกล้เคียงคอมแพคดิกส์ อยู่ในรูปสารานุกรมอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมีตัวอักษรบรรยายพร้อมคำอธิบายเรียกว่าสิ่งพิมพ์ อิเล็คทรอนิกส์และพัฒนามาเป็นเกมส์อิเล็คทรอนิกส์ ภายหลังซึ่งอยู่ในรูป CD-ROM
( COMPACT DISC READ ONLY MEMORY) จะนำเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคล โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ บริโภคระดับสูงและระดับกลางในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้แล้วการพัฒนาเกี่ยวข้อมูลแสง เพื่องาน 3ด้าน ด้วยกันได้แก่
1. เพื่อความบันเทิงเสียงอย่างเดียว
2. เพื่อความบันเทิงด้านภาพพร้อมเสียง
3. ใช้เป็นหน่วยบันทึกความจำข้อมูลดิจิตอลสำหรับคอมพิวเตอร์
ลักษณะแผ่นDVDของจริงที่มีลักษณะเท่ากัน กับแผ่นVCDและได้รับความนิยมสูง

ความพยามในการพัฒนาการบันทึกภาพอะนาลอกพร้อมกับระบบเสียงในรูปของสัญญานดิจิตอลครั้งแรกในปี ค.ศ1987 โดยบริษัท ฟิลลิปส์ โดยใช้คำว่าผ่าศุนย์กลาง 12 ซม. ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ครึ่งนอกบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงระบบดิจิตอลลงไปเป็นเวลา 2 นาที ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของ CDV ในปี ค.ศ. 1988 หลังจากที่CDV ออกวางจำหน่าย บริษัท SONY และ PHILIPS ได้ผลิต CD-I (COMPACT DISC INTERACTIVE ) คุณสมบัติหลังคือเป็นสื่อความสำเร็จรูป ตัวอักษร กราฟฟิก ภาพนิ่งต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาต่างๆ เช่น สารานุกรม กีฬาความรู้สำหรับเด็ก โดยมีความสามารถบรรจุภาพนิ่ง ได้สูงสุด 20000 ภาพ
หลังจากนั้นอีก 1 ปี บริษัท SONY บริษัท PHILIPS และบริษัท MATSUSHITA ได้พัฒนารูปแบบ
และปรับปรุง CD-I ให้ มีความสามารถเล่นภาพจริงเคลื่อนไหวได้สูงสุด 65 นาทีโดยใช้เทคโนโลยีการบีบ อัดข้อมูลภาพดิจิตอล แบบ DCT (DISCRETE COSINETRANSFORM)ซึ่งจะได้คุณภาพใกล้เคียง ระหว่างเทป VHS และ S-VHS ระบบเสียงอยู่ในระดับปานกลาง
ในปีค.ศ.1991 บริษัท PHILIPS ได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีของเคลื่อนเล่น CD-1 ในรูปแบบเช่น

  • พัฒนาเครื่องเล่น CD-I ที่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ภาพแบบเต็มจอโดนแผ่นจะมีการบันทึกภาพดิจิตอลที่มี ALGORITHM ระบบบีบอัดข้อมูลแบบ DCT เรียกแผ่นว่า CD-I VIDEO
  • พัฒนาเครื่องเล่น CD-I ให้สามารถเล่นกับ PHOTO-CDได้
  • พัฒนาเครื่องเล่น CD-I ให้สามารถเล่นกับแผ่นCD-GRAPHIC ได้

พัฒนาแผ่น CD-I ให้สามารถนำไปใช้เล่นกับเครื่องเล่น CD เสียงได้โดยจะได้ยินแค่เสียงที่บันทึกไว้เท่านั้นแต่เมื่อนำแผ่นนี้ไปเล่นกับเครื่องเล่น CD-I READY จะได้ยินทั้งเสียงและภาพพร้อมกัน

ตารางข้อมูลการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงเลเซอร์

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ขนาดแผ่น
ข้อมูลบันทึก
LD/LV LASER VISION DISC 20-30 ซม. ภาพระบบอะนาลอกFMระบบเสียงอะนาลอก FM2 แชนแนล(Stereo)หรือเสียงดิจิตอลPCM2 CH (DIGITAL SOUND ) ใช้กับเครื่องเล่นสำหรับบ้าน
CD COMPACT DISC 8,12 ซม. ให้ระบบเสียงดิจิตอล
CD-Rom COMPACT DISC READ ONLY MEMORY 8,12 ซม. พื้นฐานPCM 2 แชนแนล
เป็นข้อมูลดิจิตอล, ภาพนิ่ง,กราฟฟิก,ตัวอักษร,เสียงดิจิตอล PCM ในรูปแบบสารานุกรมโปรแกรมซอฟต์แวร์สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆเกมส์ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลซึ่งจะต้องมีเครื่องเล่นบรรจุภายในหรือแยกต่างหาก(CD-ROMDRIVE)
CD-VIDEO COMPACT DISC VIDEO
12ซม. ภาพอะนาลอก FMพร้อมระบบดิจิตอลOCM5 นาที
CD-G COMPACT DISC GRAPHIC 8,12ซม. กับเสียงดิจิตอล 20นาทีใช้เล่นกับเครื่องมัลติเซอร์ดิกส์
เป็นแผ่นCD-DAที่มีการเข้ารหัสตัวอักษร,กราฟฟิก,ภาพนิ่ง,บันทึกลงไป ในส่วนรหัสย่อยใช้กับเครื่องเล่น
CD-I COMPACT DISC INTERACTIVE BRIEDGE
12 ซม. CD ที่มีภาพถอดรหัสกราฟฟิค ภาพนิ่งกราฟฟิคต่างๆตัวอัษรเสียงดิจิตอล AD PCM ในรูปแบบสารานุกรมสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์, เกมส์มใช้เล่นเฉพาะเครื่องเล่น CD-I
CD-ROM XA COMPACT DISC READ ONLY MEMORY EXTENDED 12ซม. ภาพนิ่งกราฟฟิก,ภาพเคลื่อนไหว, ตัวอักษร,เสียงดิจิตอล AD PCM ใช้เป็นโปรแกรมซอฟแวร์,สารานุกรมสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์,เกมส์,ใช้ได้เฉพาะเครื่องเล่น CD-ROM XA DRIVE
CD-READY COMPACT DISC INTERACTIVE READY 12ซม.
CD-BRIDGE COMPACT DISC INTERACTIVE BRIEDGE 12ซม. เป็นเทคโนโลยีผสมระหว่างCD-DA กับCD-I บันทึกด้วยตัวอักษร,กราฟฟิก,ภาพนิ่ง เสียง สามารถใช้กับเครื่องเล่น CD-DA โดยใด้ยินเฉพาะเสียง หากใช้กับเครื่องเล่น CD-I จะได้ยินทั้งเสียงและภาพนิ่ง,ตัวอักษร ปรากฏที่จอโทรทัศน์ที่ต่ออยู่
บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับCD-Iสามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นCD-IและCD-ROM XA DRIVE
CD-I VIDEO COMPACT DISCINTERACTIVE VIDEO 12ซม.
VCD VIEDO COMPACT DISC 12ซม.
MMCD MULTI MEDIA COMPACT DIS 12ซม. บันทึกภาพและเสียงดิจิตอล AD PCM กราฟฟิก,ตัวอักษร,ภาพนิ่งเล่นกับ เครื่องเล่น CD-Iที่มีตลับ FMV (Full MOTION VIDEO) ภาพเลื่อนไหวอะนาลอกพร้อมเสียงเล่นได้เฉพาะเครื่องเล่นVIDEOCDเล่นแผ่น VCD
คุณสมบัติเหมือนกับVIDEO CD แต่มีความชัดเจนสูงกว่าเล่นได้เฉพาะเครื่องที่มีการโปรแกรมมาปัจจุบันเรียกว่า SVCD
MP3 MPEG LAYER 3 12ซม. คุณสมบัติใช้บันทึกข้อมูลด้านมีการเข้ารหัสในการบันทึกขอมูลสูงเพื่อคุณสมบัติเก็บบันทึกเพลง100กว่าเพลงขึ้นไปคุณภาพเสียงเทียบเท่าCD ธรรมดา PCM 2แชนแนล เล่นได้เฉพาะเครื่องที่มีการโปรแกรมข้อมูลมาหากมีภาพประกอบเรียกว่าMP3-OKO
DVD DIGITAL VERSSATILE DISC 12ซม. มี2รูปแบบได้แก่ DVD-VIDEOบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงนาน133นาทีต่อชั้น ข้อมูลแลพDVD-ROM DRIVE ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

จากการพัฒนาของบริษัทฟิลลิปส์ ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะลดขนาดแผ่น LD จากแผ่น 30 ซม. ให้เหลือ 12ซม. เล็กเท่าแผ่น CD แต่ยังใช้เทคโนโลยีเดิมของ LD โดยได้บันทึกภาพอะนาลอก FM พร้อมเสียงดิจิตอล EFM ลงไปส่วนหนึ่งนอกของแผ่น CD ในครึ่งในแผ่นจะบันทึกเฉพาะเสียงดิจิตอล EFM ลงไปเป็นเวลา20 นาทีเรียกแผ่นนี้ว่า COMPACT DISC VIDEOหรือCDV

มุมหนึ่งของช่างในการซ่อมเครื่องเล่นDVD และการค้นหาของPSอิเล็คทรอนิกส์

ต้นแบบของฟิลลิปส์เมื่อวางจำหน่ายในปี 1988 จึงเกิดปัญหาเนื่องจาก บันทึกภาพ 5 นาทีเท่านั้น แต่แผ่นดิกส์จะต้องหมุนให้ได้ 10 เมตรต่อวินาที ต่างกับแผ่นCD ทั่วไปที่ใช้ความเร็ว 1.2 เมตรต่อวินาที ฉะนั้นเมื่อเล่นกับภาพจึงเกิดการสูญเสียเนื้อที่ของข้อมูลความยาวของเส้นแทร๊กในแผ่น CD (เส้นแทร๊กข้อมูลในแผ่น CD มีความยาวประมาณ 5กิโลเมตร) การอ่านภาพใน 5 นาทีจะสูญเสียข้อมูลแทร๊กประมาณ 3กิโลเมตร

จากปัญหาบริษัท PHILIPS ได้พบจึงเกิดความพยามยามคิดแก้ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปสัญญานเคลื่อนไหวให้เป็นสัญญาณภาพดิจิตอล โดยให้จัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาพเคลื่อนไหว เพื่อที่จะคิดค้นกรรมวิธีในการบีบอัดข้อมูลภาพดิจิตอลให้สามารถบันทึก ลงในแผ่น CD และใช้อัตราความเร็ว1.2เมตร/วินาที เพื่อให้แผ่น CD สามารถเล่นได้นานขึ้น เรียกองค์กรกลุ่มนี้ว่า….

MOVING PICTURE EXPERTS GROUP หรือมาตรฐานการเข้ารหัส MPEG
จากนั้นในปี1993 บริษัท PHILIPS บริษัท JVC ได้พัฒนาเทคโนโลยี CD-ROMกับCD-I มาเป็น CD-ROM XA เป็น เทคโนโลยีในภาพจริงเคลื่อนไหวเต็มจอ โดยมีความชัดเทียบเท่า เทป VHS บรรจุข้อมูลในแผ่นขนาดเท่าแผ่น CD เล่นได้สูงสุด 74 นาที มีรายละเอียดขอเส้นภาพเมื่อทำสแกน 360 x 240 พิกเซล เป็รมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลดิจิตอลตามมาตรฐานของกลุ่ม ISO ร่วมกับ IEC เรียกว่า MPEG1 (MOTION PICTURE EXPERTS GROUP) เรียกแผ่นที่บันทึกข้อมูลที่ว่า VIDEO COMPACT DISC หรือ VIDEO CD เรียกกันย่อๆว่า วีซีดี (VCD) บริษัทJVCเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คาราโอเกะ ซีดี (KARAOKE CD)

MPEG คืออะไร

ในปี 1960 องค์กรย่อย 2 องกร ได้แก่ ISO (Internationnal Standrad Organizeation)และ IEC (Internationnal Electronic Standrad Conference) ได้ร่วมกันจัดเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภาพเคลื่อนไหว เพื่อทำงานเกี่ยวกับด้านกำหนดมาตรฐานของเทคนิคการบีบ อัดข้อมูลดิจิคอล เรียกว่า MOVING PICTURE EXPERTS GROUP เรียกย่อกันว่า "เอ็มเพ็ค" MPEG โดยกลุ่มนี้จะมุ่งทำงานศึกษาเทคนิคการบีบอัดข้อมูลเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไป ในสื่อที่มีพื้นที่ความจุจำกัด ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีหลักการทำงานพื้นฐานที่สำคัญอยู่ 3 ประการได้แก่

1. ความสัมพันธ์ของข้อมูลร่วมทางช่องว่าง (Spatial correlation)
2. ความสัมพันธ์ของข้อมูลร่วมทางด้านเวลา (TIME correlation)

จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี MPEG 1

ในปี 1988 บริษัท SONY และ PHILISP ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีแผ่น CD-Iให้สามารถบันทึกข้อมูลภาพนิ่งต่างๆ กราฟฟิก ตัวอักษร และเสียงที่มี่คุณภาพเท่ากับแผ่น CD โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่องานด้านศึกษาต่างๆ สามารถบันทึกภาพดิจิตอลเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพเกือบเทียบเท่าเทป VHS และ S-VHS คุณภาพเสียงอยู่ในระดับ โดยได้นำเอาเทคนิคการบีบ อัดข้อมูลภาพแบบมาตรฐาน MPEG 1 เรียกว่าแผ่นชนิดนี้ว่า CD-I VIDEO

สู่เทคโนโลยี วีซีดี-ดีวีดี

ในปี 1993 บริษัท PHILISP และ JVC ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณสมบัติของ CD-ROM XA สามารถบันทึกภาพดิจิตอลระบบการบีบอัดข้อมูลตามมาตรฐาน MPEG ให้ภาพเหมือนจริงเคลื่อนไหวเต็มจอด้วยรายละเอียดของจุดภาพสแกน 352 x 240 พิกเซล (NTSC) เล่นได้นานสูงสุด เล่นได้นานสูงสุด 74 นาที โดยใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลภาพเสียง ใช้อัตราเคลื่อนไหวที่บิดต่ำลงใกล้เคียง CD เพลงธรรมดา โดยใช้อัตราบิดของภาพดิจิตอล อยู่ที่ ประมาณ1.15 เมกะบิด/วินาที และเสียงที่224กิโลบิด/วินาที บันทึกลง CD ซึ่งมี ความยาวของเส้นแทรกอยู่ที่ประมาณ 5.3กิโลเมตร ใช้เวลาอ่านนานถึง 74 นาที

IC MPEG 2 จะมีการใช้หลายยี่ห้องแต่ยี่ SUNPLUS ก็ยังได้รับความนิยมไม่น้อย เห็นขาเยอะๆแบบนี้ต้องมาดูวิธีถอด ด้วยตนเองนะครับรับรองสะใจ
เวลาซื้อแผ่นDVDไม่ว่าจะเป็นForMath 9 หรือ Formath 5 ก็ขอให้ดูการแจ้งโซนเอาไว้ก่อนเป็นดีนะครับสำหรับบ้านเราแล้ว ต้องเป็นโซน3ดังรูป

ข้อกำหนดคุณลักษณะจำเพาะ
CD
VCD
DVD
ระบบการบันทึกและอ่าน แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น 8,12 เซนติเมตร 12 เซนติเมตร 12 เซนติเมตร
โครงสร้างของแผ่น ชิ้นเดียว ชิ้นเดียว 2 ชิ้นประกบกัน
ความหนาของแผ่น 1.2 มิลลิเมตร 1.2 มิลลิเมตร 12.มิลลิเมตร(06x2)
จำนวนด้านการใช้งาน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 หรือ 2 ด้าน
เวลาเล่นสูงสุดต่อชั้น 74 นาที 74 นาที ชั้นที่1 133นาทีชั้นที่2133นาที
จำนวนชั้นข้อมูล 1ชั้น 1ชั้น 1หรือ2ชั้น/ด้าน
ความยาวคลื่นเลเซอร์ 780 นาโนเมตร 780นาโนเมตร 650/635 นาโนเมตร
ความกว้างของพิต 0.5 ไมโครเมตร 0.5 ไมโครเมตร 0.25 ไมโครเมตร
ความยาวพิต 0.9-3.3ไมโครเมตร 0.9-3.3ไมโครเมตร 0.4-1.87ไมโครเมตร
ความห่างระหว่างพิตกับ
แลนด์ระยะห่างระหว่างแทร๊ก
0.11ไมโครเมตร 0.11ไมโครเมตร 0.05 ไมโครเมตร
ระบบการหมุนแผ่น 1.6ไมโครเมตร
CLV1.2-1.4m/s
1.6 ไมโครเมตร
CLV1.2+1.4m/s
0.74ไมโครเมตร
CLV 4 m/s
ระบบการบีบอัดข้อมูลภาพที่ใช้บันทึก - Mpeg 1 Mpeg 2
ระบบบีบอัดข้อมูลเสียง PCM MPEG LAYER 2 MPEG,LPCM,AC-3
ระบบเสียง สเตอริโอ 2 CH สเตอริโอ 2 CH สเตอริโอ 2 CH ระบบเสียงรอบทิศทาง AC-3 หรือโปรโลจิกร่องเสียงสูงสุด 8 CH
ระบบ คำบรรยาย - ใช้เครื่องถอดรหัสต่อภายนอก มีระบบถอดรหัสบรรจุภายในได้ 32 ภาษา บรรยาย ภาษาพูด
ระบบคำบรรยาย
- 240
500
รายละเอียด - 352x288 720x480

สู่เทคโนโลยี ดีวีดี DIGITHL VERSATILE DISC

ข้อมูลทั่วไป DVD

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น 12เซนติเมตร
ความหนาของแผ่น 1.2มิลลิเมตร, 0.6 มิลลิเมตร x2
ความยาวของคลื่นแสงเลเซอร์ 650นาโลเมตร
ค่าช่องแสงของเลนส์(NA) 0.6
ความยาวขอพิต(PIT) 0.4-1.8ไมตรอน(ชิ้นเดียว)
0.44-2.05 ไมตรน (2ชิ้น)
ระยะห่างระหว่างแทร๊ก 0.74 ไมตรอน
ระบบหารหมุน CLV ( Constant Linear Velocity )
ระบบการมอดูเลชั่น 8/16
ข้อมูลการแก้ไขความผิดพลาด RS-PC (Read Solomon Product code)
ความจุของข้อมูลการใช้งาน -4.7กิกะไบต์ (ด้านเดียว 1ชั้น )
-8.5 กิกะไบต์ (ด้านเดียว 2 ชั้น)
-9.4 กิกะไบต์ (สองด้าน 1 ชั้น)
-19 กิกะไบต์ (สองด้าน 2 ชั้น)

DVD กำเนิดมาจากการผสมผสานด้านเทคโนโลยีรวมกันระหว่าง มิลติมีเดียคอม แพคดิสก์
(MMCD) ของค่ายบริษัท PHILIPS และ SONY กับ ซุปเปอร์ ออดิโอซีดี (SACD) ของคำ TOSHIBA และค่าย TIME WARNER โดยให้ชื่อเรียกว่า DVD-VIDEO
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถบรรจุข้อมูลซีดีธรรมดา 7เท่า ต่อด้านเดียวและชั้นเดียวของข้อมูลบันทึก โดยสามารถ เพิ่มชั้นข้อมูลได้ 2 ชั้น ข้อมูลต่อ 1ด้านและสามารถ เล่นได้ถึง 2ด้าน โดยแต่ด้านสามารถบันทึกข้อมูลได้ 2 ชั้น รวมเป็น 4ชั้น ข้อมูลต่อ 1แผ่น..สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาไว้ให้มา.. 
พื้นที่นี้มีไว้สำหรับแลกลิงค์ครับ
© 2005 PS-Thai.com. All rights reserved.